Keshe Alapítvány

A Keshe Alapítvány 2012. április 12-i konferenciája után a világ országainak nagykövetei meghívást kaptak Brüsszelbe a világ vezetői számára a Foundation Center Ninove-ben megrendezendő konferenciára, amely témája a “Magravs”, tér, gravitációs -és mágneses technológiájának megosztása.
A konferencia 2012. szeptember 21-én ismerteti a rendszert, mellyel a New-York – Teherán útvonal 10 perc utazási időre rövidíthető, és szinte minden pontja elérhető a bolygónak.

A Keshe Igazgatójának nyílt levele

Az alábbi szöveg a kormányaitok vezetőinek küldött hivatalos meghívás másolata, amit a belgiumi követségeken keresztül közvetítünk.
Ezek az emailek a következő két hétben fogják elhagyni az Alapítványt és továbbítva lesznek Belgiumban minden követségre.
Közzétesszük az ország nevét és email címét, hogy figyelemmel kísérhessétek kormányotok válaszát.
Mostantól rajtatok áll, hogy megértessétek hazátokkal ennek a technológiának a hatásait.
Ez az esemény nem nyitott a nyilvánosság számára.
Kizárólag a kormányok meghívott képviselői vehetnek részt. A külvilág számára semmi sem lesz látható. Légy szíves hagyjátok a vendégeket, hogy békésen részt vehessenek.
Itt megtaláljátok az információt a 2012. szeptember 6-án tartandó második Nemzetközi Előadásról:

http://www.keshefoundation.org/en/introduction/the-kf-center/123-events/312-the-second-international-presentation

A világbéke meghívás és technológia közzététele
Miután a Keshe Alapítvány találkozott a világ nagyköveteivel 2012. április 21-én, most meghívónk a világ nemzeteinek szól nagyköveteik és vezetőik által, akik egy gyűlésre hivatalosak 2012. szeptember 6-án a Keshe Alapítványi Központban Ninovében, Belgiumban (vagy bármely más helyszínen, amit a nemzetek választanak).

Ahogy nagyra becsült vezetőitek is tudják, minden ország képviselőit meghívtuk technológiánk első bemutatójára 2012.április 21-én. Néhány nemzet nagykövete részt vett ezen a találkozón, míg mások úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják meghívásunkat más nemzetek nyomásának engedve; úgy döntöttek, hogy nem jelennek meg vagy visszakoznak az utolsó pillanatban.
Ezzel a második meghívóval közvetlenül és egyértelműen felkérjük nemzetetek vezetőit szakképzett személyek kiválasztására, akik részt vehetnek az Alapítványnál a közelgő találkozón szeptember 6-án, hogy képviseljék kormányukat.

Ennek a meghívásnak és találkozónak az indokai a következők:

1. 2012. szeptember 21-én a Keshe Alapítvány nyilvánosságra hozza az első fázisát annak az űrtechnológiának, és a gravitációs és mágneses (Magravs) rendszereknek, amit kifejlesztett, egyidejűleg minden tudós számára a világon, gyártási és sokszorozási céllal.Ettől kezdve a nemzetközi határok elvesztik jelentőségüket. Ez azért van, mert amint az első légiközlekedési rendszer kiépítésre kerül és a nyilvánosság számára is elérhetővé válik, az utazási idő Teherántól New York-ig maximum körülbelül 10 perc lesz.
Az új légiközlekedési rendszerek lehetővé fogják tenni minden ember számára, hogy ugyanazt az utazási távolságot ugyanannyi idő alatt tegye meg a bolygó bármely pontjáról minimális költséggel. A jármű nem lesz érzékelhető jelenlegi radartechnológiával.

2. Az energiakrízis egy szempillantás alatt megoldódik, és amint a technológiát a gyakorlatban bevezetik, üres kézzel távoznak majd az energiaellátást felügyelő nagyhatalmak, és rajtuk keresztül a jelenlegi pénzügyi szervezetek is.

3. A világ vízhiánya napirendre kerül és meg is oldódik, amikor bemutatásra kerül ez a technológia a nyilvánosság előtt nem sokkal azután,hogy elérhetővé tesszük az energia- és űrtechnológiánkat.

Hogyan sikerült ezt elérnünk?

Az utóbbi hat évben felhasználtuk a nemzetközi szabadalmi rendszert, hogy megbizonyosodjunk róla, minden nemzet és nagy tudós rendelkezik szabadalmaink másolatával. (Kérlek nézzétek meg a letöltések számát az európai szabadalmi és nemzetközi szervereken.)
Ily módon megakadályoztunk minden személyt vagy csoportot, hogy visszatartsa ezt a technológiát, és most már a legtöbb nemzet rendelkezik az energia generálásával, egészségügyi rendszerekkel és űrutazással kapcsolatos szabadalmainkkal.
Emiatt minden korábbi módszert megkerültünk, amikkel eddig visszatarthatták a nemzetközi fejlődést, és most már minden nemzetnek megvan ugyanaz a lehetősége, hogy együtt dolgozzon, és hogy ez a technológia biztonságban fejlődjön.

Technológiánk legfőbb célja, hogy minden kormánynak a rendelkezésére álljon, hogy minden polgárát segíthesse. Az általunk kifejlesztett rendszereknek köszönhetően minden nemzet annyi energiához, vízhez és élelemhez juthat hozzá, amennyire csak szüksége van, továbbá meglehetősen alacsony áron férhetnek hozzá új egészségügyi és közlekedési megoldásokhoz.

A Keshe Alapítvány alapszabályának megfelelően az Alapítvány és technológiái a világ népeinek birtokában van. A szabadalmak a bolygón élő minden egyén tulajdonában vannak, és nem követelheti egyetlen személy, szervezet vagy nemzet sem a sajátjának. Ez azt jelenti, hogy minden ebből a technológiából származó jövedelem azt a nemzetet illeti, amelyik felhasználta azt.
2012. szeptember 6-án ki fogjuk adni a meghívott országok listáját, és a teljes email címét azoknak, akik meghívást kapnak, így a ti dolgotok lesz, hogy mint egy kormány, eldöntsétek nemzetetek mely tagjai fognak részt venni a találkozón.

Mire ez az email megérkezik a követségetekre, az Alapítvány fórumán és honlapján egy másolat már fel lesz róla töltve, hogy polgáraitok tisztában legyenek a nektek címzett ajánlatról. Ezután a ti dolgotok lesz, hogy válaszotokat ismertessétek velük és az Alapítvánnyal, hogy ezután összegyűjthessük a kijelölt küldöttek neveit és tudassuk tisztségviselőitekkel, hogy hol és mikor találkozzunk.
Ezt a találkozót követően a 2012. szeptember 21-ei előadás lesz az első lépés a Keshe Alapítvány oktatási programjában, amin keresztül megosztja és világszerte az emberek kezébe adja tudását. Amint ezek a technológiák és előnyeik ismertté válnak a lakosság körében, minden nemzet vezetőinek el kell döntenie, hogyan szeretnék ezeket bevezetni a közjó érdekében.

Ekkor majd két választási lehetőség lesz: vagy együtt dolgozunk, hogy megfelelő hozzáállással minden ember életét jobbá tegyük a Földön, vagy bevándorlók tízezrei fognak a közeljövőben beözönleni a fejlett nemzetek városaiba.
Felkészültünk rá, hogy bármilyen környezetben bemutassuk képviselőiteknek a technológiát, hogy felfoghassák annak hatásait és a változásokat, amiket eredményezhet.

Mostantól megbizonyosodhatunk róla, hogy se gyermek, se felnőtt nem fog szomjan vagy éhen halni, és hogy egy nemzet sem fog megtámadni egy másikat, mivel az új technológia felhasználása a hadiparban olyan szörnyű pusztításra képes, hogy nem lesz más választásunk, mint hogy elfogadjuk annak tényét, hogy az erőforrásokért vívott harc már a múlté.
Eddig nem volt semmi baj a nemzeti kincsek védelmével, azonban most a Föld kisebb régióinak vezetőiként a ti feladatotok, hogy a bolygó erőforrásait elérhetővé tegyétek és megosszátok, és hogy technológiánk segítségével mindenki alapvető igényeit kielégítsétek, legyen szó energiáról, vízről, ételről vagy egészségügyről.

Keshe Alapítvány nem tesz különbséget bőrszín, nemzetiség, vallás vagy politikai nézetek alapján, ezért a felkérésünk minden kormány számára szól, hogy jelöljenek ki egy tudósokból álló csoportot, akik majd saját szemükkel nézhetik meg technológiáinkat.
Ezután eldönthetik, hogy használni fogják-e vagy sem. Ha figyelmen kívül hagyjátok ezt a meghívást, a népeteknek hamarosan nem lesz más választása, minthogy kövesse olyan nemzetek példáját, akik a technológiák fejlesztése mellett döntöttek.

Azért hívjuk nemzeteteket, hogy világszintű együttműködést kezdeményezzünk amilyen hamar csak lehet, mert amint ezek a rendszerek működésbe lépnek, az országainkat szétválasztó határvonalak elvesztik jelentőségüket.
Megteremtettük a változás lehetőségét az emberiség számára, és a következő hónapokban ezt meg is valósítjuk. A közeljövőben az emberek rá fognak ébredni, hogy azért vagyunk itt, hogy egymást szolgáljuk, nem pedig ezért, hogy csak minket szolgáljanak, mivel minden erőforrás elérhető lesz azonos időben, azonos mértékben mindenki számára.

M T Keshe
Stichting a Keshe Alapítvány alapítója és igazgatója
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Keshe Alapítvány

Nem kellett sokáig várni… Esetleg már kitört a háború (csak nem az NWO által tervezett)? A Keshe Alapítvány felhívása kiverte a biztosítékot! Mint az előző írásomban beszámoltam róla ( Link ), minden kormány vezetése értesítést kapott a Magrav-technológia széleskörű elterjesztési lehetőségéről.
Obama már reagált, mivel az új technológia meg tudja zavarni, illetve blokkolni tudja a kommunikációs rendszereket minden frekvencián. A rendszer megzavarhatja a kommunikációs vonalakat, és blokkolja a megadott kommunikáció minden felhasználását régiók, akár távoli pontok között is. Ez azt jelenti, hogy minimális erőfeszítéssel bármelyik műholdas adatátvitelt blokkolni tudja. Tesztelték a rendszert 4 évvel ezelőtt, és látták az eredményt. Ha a rendszer által használt erők aktívan kerülnek kiválasztásra egy bizonyos területen, a másik oldal nem tud információt küldeni a címzettnek (lőttek a drónoknak, de a HAARP-nak, és a tudatmódosításnak is).

A közelmúltban elfogadott amerikai rendelet bizonyítja, hogy aggodalomra ad okot a fejlett a technológia bizonyos műveletek végrehajtása során. Sőt arra is rávilágít, hogy az USA-nak nincs olyan rendszere, amely képes legyőzni egy ilyen erős és fejlett technológiát és a rendelet elfogadásának segítségével próbálja büntetni. Ez szolgál, mintegy ürügyként arra, hogy a Keshe Alapítvány egy bűnös szervezet.
Az alapítvány továbbra is nyitott, és meghívja az amerikai tudósokat, működjenek együtt velük, hogy fel tudják használni a technológiát az űrhajók védelmében a világűrben. Ezt a technológiát is kifejlesztette a Keshe Alapítvány, ezért az űrhajók a világűrben semmilyen kockázatos mágneses sugárzásnak nincsenek kitéve, így a rendszerek és az utasok biztonságban utazhatnak át ezeken a körzeteken. Ez is szerepel a szabadalmi bejelentésekben.

Az új technológia blokádja a elektromágneses mezők információ továbbítását meg tudja akadályozni egy nagy célterületen az űrben. Ily módon az információk átadásának ellenőrzését is a műholdak részéről (az USA bajban lesz a Iránnal, de minden globális megfigyeléssel kapcsolatban).

Egy mondatban: “Üdvözöljük a valós tértechnológiát” ……

A technológiát felajánlották az amerikai kormánynak is, amikor készen állnak annak elfogadására, hogy Irán nukleáris területen dolgozó tudósai nem feltétlenül képviselik az amerikai nemzetellenességet.

A világbéke érdekében vagyunk itt, hogy az emberiség képes legyen csatlakozni az egyetemes közösséghez. – jelentette ki az alapítvány.

Üzenetünk az amerikai elnökhöz:

Obama elnök úr!

Megtaláltuk a módját, hogy világbéke megőrizhető legyen az új technológia fejlesztése révén, az egész emberi faj védelmében. Reméljük, elég nyitott, első meghallgatásra, és majd kiad egy rendeletet, ami világbékét hozhat. Léteznek olyan idők, amelyek lehetővé tennék az ellenség erősebb támadását, mert az emberek szeretnék megtudni, hol van a gyenge pontja az amerikai védelmi rendszernek.

A közvetlen technológia demonstrációjára hívjuk meg Önt és a kabinetjét, egy semleges területen, ahol az iráni elnök is jelen lehet, és ahol senki sem csal a másik kárára, hogy mindannyian megértsük az alapvető változásokat amelyek szükségesek az emberiség érdekében. Beszéljünk egy igazi világbékéről.

Az én utolsó interjúmban Los Angelesben azt mondtam: Alakítsuk át a katonai gyárakat az USA-ban, hogy így biztosítsuk az erőforrásokat. Az amerikai űrszervezetek és a háborús eszközök a háború mozgatórugói, az egyetemes béke eszközeivé válnának.
Az amerikai repülőgép-anyahajók csak nagyobb múzeumok lesznek, vas madaraknak, amikor a Magravs technológia hatékonyan alkalmazható, és a kifutópályáik tele F16 és F18 gépekkel, mert ezek a gépek nem repülnek tovább, ha egyszer az elektronikai Magravs-technológia zavar. Ezek a repülőgépek és hadihajókat A-tól Z-ig újra hasznosítani kell.

Obama elnök, kérjük, hogy megértse ezt a változást, és hadd mutassam meg, hogy a technológia okozza ezt. Ezután kérjük, a világbékét egy közös asztalnál megkötni.
Kérjük, jelentkezzen be egy rendeletettel, az igazi béke és nem a gag a tudomány és a technológia érdekében… Ez nem büszkeség kérdése. Nem egy csoport vagy ország büszkesége, de mindannyiunk előrehaladásáról, az emberi faj új magasságokba emelése és megértése érdekében az egyetemes teremtés érdekében, amelyben mindannyiunknak megvan a helye.

Belgiumban a nagykövet és a konzul a korábbi megbeszélések és levelezés alapján, közvetlen hozzáférést biztosít a további kommunikációhoz.

Üdvözlettel egy békeszerető embertől, aki kifejlesztette ezt a nagy teljesítményű technológiát az emberiség javára.

/MT Keshe/

A 2012. április 23-án kiadott “elnöki rendeletet” csak címében idézem, angolból bárki lefordíthatja a google translate segítségével, de a tartalmáról írok egy kis előzetest “kedvcsinálónak a fordításhoz:

A rendelet gyomorforgató… de arról ír, hogy “rosszindulatú technológiák” alkalmazása, súlyos emberjogi visszaélések (pont Obama mondja ezt?), számítógépes és hálózati zavarok, megfigyelés etc. mind Irán és Szíria nyakába van varrva. Hablatyol továbbá a szabad kommunikációról, amit jelenleg is ők korlátoznak, hamisítanak, valamint nemzetbiztonsági érdekekkel takargatja gazdái szándékait.
Sajnos Európát is “fióktelepének” tartva, korlátozni próbálja, de ezért kellenek az ingatlanaink is, nem csak országaink államvagyona. Ellenőrzési jogait mindenre kiterjeszti, amit és akiket az USA fennhatósága alá tudtak vonni.

Sajnos az rendelet linkje az elnöki portálon azt írja ki, hogy a hozzáférés “tiltott” ( Link , és Link ), de angolul mégis megszerzve így szól:

Copy of the Presidential Decree:

THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary

For Immediate Release April 23, 2012

EXECUTIVE ORDER

———————–

BLOCKING THE PROPERTY AND SUSPENDING ENTRY INTO THE
UNITED STATES OF CERTAIN PERSONS WITH RESPECT TO GRAVE
HUMAN RIGHTS ABUSES BY THE GOVERNMENTS OF IRAN AND SYRIA
VIA INFORMATION TECHNOLOGY

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), section 212(f) of the Immigration and Nationality Act of 1952, as amended (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3, United States Code,

I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, hereby determine that the commission of serious human rights abuses against the people of Iran and Syria by their governments, facilitated by computer and network disruption, monitoring, and tracking by those governments, and abetted by entities in Iran and Syria that are complicit in their governments’ malign use of technology for those purposes, threaten the national security and foreign policy of the United States. The Governments of Iran and Syria are endeavoring to rapidly upgrade their technological ability to conduct such activities. Cognizant of the vital importance of providing technology that enables the Iranian and Syrian people to freely communicate with each other and the outside world, as well as the preservation, to the extent possible, of global telecommunications supply chains for essential products and services to enable the free flow of information, the measures in this order are designed primarily to address the need to prevent entities located in whole or in part in Iran and Syria from facilitating or committing serious human rights abuses. In order to take additional steps with respect to the national emergencies declared in Executive Order 12957 of March 15, 1995, as relied upon for additional steps in subsequent Executive Orders, and in Executive Order 13338 of May 11, 2004, as modified in scope and relied upon for additional steps in subsequent Executive Orders, and to address the situation described above, I hereby order:

Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person, including any foreign branch, of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in:

(i) the persons listed in the Annex to this order; and
(ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with or at the recommendation of the Secretary of State:

(A) to have operated, or to have directed the operation of, information and communications technology that facilitates computer or network disruption, monitoring, or tracking that could assist in or enable serious human rights abuses by or on behalf of the Government of Iran or the Government of Syria;

(B) to have sold, leased, or otherwise provided, directly or indirectly, goods, services, or technology to Iran or Syria likely to be used to facilitate computer or network disruption, monitoring, or tracking that could assist in or enable serious human rights abuses by or on behalf of the Government of Iran or the Government of Syria;

(C) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, the activities described in subsections (a)(ii)(A) and (B) of this section or any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or

(D) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.

(b) The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted prior to the effective date of this order.

Sec. 2. I hereby determine that the making of donations of the type of articles specified in section 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order would seriously impair my ability to deal with the two national emergencies identified in the preamble to this order, and I hereby prohibit such donations as provided by section 1 of this order.

Sec. 3. The prohibitions in section 1 of this order include but are not limited to:

(a) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; and

(b) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person.

Sec. 4. I hereby find that the unrestricted immigrant and nonimmigrant entry into the United States of aliens who meet one or more of the criteria in section 1 of this order would be detrimental to the interests of the United States, and I hereby suspend the entry into the United States, as immigrants or nonimmigrants, of such persons. Such persons shall be treated as persons covered by section 1 of Proclamation 8693 of July 24, 2011 (Suspension of Entry of Aliens Subject to United Nations Security Council Travel Bans and International Emergency Economic Powers Act Sanctions).

Sec. 5. (a) Any transaction by a United States person or within the United States that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

(b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited.

Sec. 6. Nothing in section 1 of this order shall prohibit transactions for the conduct of the official business of the United States Government by employees, grantees, or contractors thereof.

Sec. 7. For the purposes of this order:

(a) the term “person” means an individual or entity;

(b) the term “information and communications technology” means any hardware, software, or other product or service primarily intended to fulfill or enable the function of information processing and communication by electronic means, including transmission and display, including via the Internet;

(c) the term “entity” means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization;

(d) the term “United States person” means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States;

(e) the term “Government of Iran” means the Government of Iran, any political subdivision, agency, or instrumentality thereof, including the Central Bank of Iran, and any person owned or controlled by, or acting for or on behalf of, the Government of Iran; and

(f) the term “Government of Syria” means the Government of the Syrian Arab Republic, its agencies, instrumentalities, and controlled entities.

Sec. 8. For those persons whose property and interests in property are blocked pursuant to this order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the ability to transfer funds or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in addressing the two national emergencies identified in the preamble to this order, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant to section 1 of this order.

Sec. 9. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA as may be necessary to carry out the purposes of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate any of these functions to other officers and agencies of the United States Government consistent with applicable law. All agencies of the United States Government are hereby directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order.

Sec. 10. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to determine that circumstances no longer warrant the blocking of the property and interests in property of a person listed in the Annex to this order and to take necessary action to give effect to that determination.

Sec. 11. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

Sec. 12. The measures taken pursuant to this order with respect to Iran are in response to actions of the Government of Iran occurring after the conclusion of the 1981 Algiers Accords, and are intended solely as a response to those later actions.

Sec. 13. This order is effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on April 23, 2012.

BARACK OBAMA

THE WHITE HOUSE,
April 22, 2012.

Mr. Keshe kommentálja weboldalának – A Keshe Alapítvány – fórumán a 2012. szeptember 6-ai találkozót

2012. szeptember 10-én posztolva

Szeretném elmondani, hogy ahogy én értelmezem ezt a technológiát, beismerem lehet hogy tévesen, ezért nyugodtan kijavíthattok, az űrutazás számára fejlesztették ki, mert Mr. Keshe ebben érdekelt. Míg ő átadja nekünk a technológiát, a Föld bolygón a mi feladatunk lesz ennek fejlesztése. ~J

Forrás: The Keshe Foundation Forum

Kedves Fórumozók

A diplomácia világában nem egyszerű bemondás alapján működnek a dolgok. Emiatt nem fogjuk részletezni, hogy mi történt a találkozón 2012.szeptember 6-án.

Azt megerősítjük, hogy a találkozó közvetlen következményeként a dolgok jelenlegi állása szerint létrehozásra kerül az afrikai űrhajóprogram (ASSP).

Ez azt jelenti, hogy az afrikai nemzetek a következő évben részesei lesznek az űrprogramnak, ami által a lökhajtás korszakát átugorhatják, mivel ennek a technológiának nincs helye az univerzumban történő valódi mozgásban, mert ez egy szükségtelen ember által készített technológia.

Megtörténtek az ezzel a szervettel kapcsolatos bevezető megbeszélések, és hamarosan eláruljuk, melyik nemzet lett kiválasztva a szervezet központjaként.

Felvetettük a dél-amerikai űrhajóprogram – SASSP – megalakításának ötletét, amiről úgy véljük hamarosan létrehozásra is kerül.

Ezért a két kontinens, amiknek eddig nem volt lehetősége részt venni az űrprogramban, most egy csapásra messze felülmúlhatja a NASA-t az űrtechnológia terén, ha más szervezetek nem támasztanak számukra akadályt.

Ennyit tudunk elárulni a találkozókról és az őket követő megbeszélésekről, amik olyan nemzetek között folynak, akik ezen szervezetek létrehozásában segédkeznek.

A harmadik nemzetközi békeprogram idén decemberre vagy jövő januárra van betervezve.

Erre a programra az országok állampolgárait kérjük fel, hogy válasszák ki azt a legfeljebb három főből álló delegációt, akit erre a találkozóra küldenének.

Ezen a találkozón átadjuk a teljes technológiát a világ polgárainak kormányi képviselőik jelenléte nélkül, mivel őket már értesítettük a közelgő eseményekről, és rajtuk áll, hogy elintézzék ügyeiket a következő három hónapban.

Eközben a tanítás folyamata terv szerint fog haladni, hamarosan képesek lesztek elkészíteni saját áramellátó rendszereteket, amivel néhány wattot már elő tudtok állítani.

Felkérjük azokat, akik kapcsolatba léptek velünk, vagy sikeresen állítottak elő energiát, hogy kezdjenek el videókat készíteni saját megoldásukról. Idővel majd meghívjuk őket, hogy mutassák meg az általuk használt módszereket.

Mától fogva nyílt lapokkal történik a Keshe Alapítvány technológiáinak átadása nektek, a bolygó lakosainak.

Kérlek terjesszétek el az információt az első oktatási programokról a médiában és a közösségi oldalakon, hogy senki se maradhasson a fény és az univerzális tudás sötétjében.

M.T. Keshe

A Keshe Alapítvány alapítója és jelenlegi gondnoka

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

 

Véleményem a Keshe-féle technológiáról

Írta Dombi Katalin

Ez nagyon húzós téma. Többen föltaláltak már különböző ingyen energia készüléket. A Tesla gépére például nem adtak pénzt, mert azon nem lehetett volna nyerészkedni. Később rájöttek a sötétek arra, hogy egy ilyen találmány nagyon veszélyeztetné a hatalmukat is. Ezért az egyik tudós kiesett véletlenül a 20-ig emeletről, a másik autóbalesetben halt meg, stb. Egely György magyar feltaláló nem kapott támogatást.

M.T.Keshe jól tette, hogy eddig csöndben volt, mert csak most érett meg az emberiség arra, hogy ilyen találmányt el lehessen terjeszteni a világban.

Gondoljatok bele,hogy milyen nehéz lehetett a feladata.
Nem volt elég kitalálni és megcsinálni, de ki kellett dolgoznia egy biztos védelmet a saját és a találmánya számára is. Okos volt és szerencséje is volt, mert megfelelő segítséget és támogatókat is talált az alapítványához. Most már nem érdemes őt kinyírni sem, mert nem volna értelme, nélküle is működne a folyamat, amit beindított.

Visszatérve arra, hogy miért most..hát azért, mert most az energiarendszerünk, pénzügyi és politikai rendszerünk egész világunkban olyan katasztrófális állapotba került, hogy valószínűleg már csak a Szentlélek tartja vissza a teljes összeomlástól. Az emberek kiszipolyozása és ez elleni tiltakozásuk pedig szintén veszélyes szintet ért el. Tehát azok a kormányok, melyek nem akarnak megbukni, és van elég eszük ahhoz, hogy meglássák, ezzel a technikával ki tudnak mászni a sz..ból, azok elfogadják az ingyenes ajánlatot, és belefognak. A többiek pedig majd csak néznek, mint a moziban, mert lemaradnak.

Ezt a találmányt egy ország, vagy egy cég kezébe vétek lett volna odaadni. Mert ez az egész emberiség felszabadítását kell, hogy szolgálja. Felszabadítani pedig csak azokat lehet, akik maguk is akarják. Mi emberek, most jutottunk el idáig, hogy felismertük valódi helyzetünket, és ennek véget akarunk már vetni. Elég volt, tehát most jöhet az új! Eddig másképp gondoltuk. Igaz? Reménykedtünk, hogy lehet javítgatni, foltozgatni a régi rendszereket, de rájöttünk, hogy nem lehet. Bíztunk a fölöttünk levőkben, de ma már nem. Tehát most jött el az idő.

Egyébként már tavasszal is volt egy bemutató, de sok ország nem ment el. Kíváncsi vagyok, hogy a mostanin hányan voltak, és mi magyarok ott voltunk-e.

Megállítani ezt a folyamatot már nem lehet. A fejlődő országok kapva-kapnak a lehetőségen, és ők nemsokára jólétben fognak élni, miközben a többiek egyre lejjebb fognak süllyedni, akik nem élnek vele.

Jó lenne megkérdezni a kormányunkat, hogy mi újság, ezen a téren. Írni lehetne pl. a facebookon nekik első nekifutásra.

Abba is bele kell ám gondolni, hogy milyen mélyen fog belenyúlni egy ország életébe ez a találmány. Szerintem a kormányok ettől is félnek, nemcsak a sötétektől. Például rengeteg munkahely fog megszűnni. Emberek ezrei, százezrei kerülhetnek utcára. Ki kell dolgozni egy tervet, hogyan lehet eltartani őket. Új üzemekre is lesz szükség. Újfajta gondolkodásra is. Vagyis nem lehet a nyerészkedés a központban. Mindez meghaladhatja a mostani vezetők képességeit.

Szóval, mindent összevetve nem egyszerű a dolog, de mivel ki lett engedve a szellem a palackból, visszagyömöszölni nem lehet. Jó lenne, ha gondolataink és imáink energiájával segítenénk a megvalósulást, és nem akadályoznánk a hitetlenségünkkel, szkepticizmusunkkal!

Lássuk magunk előtt a szép jövőnket!

Higgyünk benne, és tegyünk érte!

Szép jövőt akarunk! Szép jövőt akarunk!

Igaz?

Dombi Katalin
Mily

 

források: hungarianrealnews, szepjovot.blogspot.hu, www.emberiseg.hu

 

 

 

View Comments (1)

1 Comment

  1. Nikola Tesla

    2012. december 28. péntek at 13:18

    Nincs tudományos alapja a Keshe-féle technológiának.
    Dolgozik az olajlobbi. Azt a látszatot keltik, hogy minden rendbe van, lesz ingyen energiánk, lesz egészségünk, stb.. Nem az a céljuk, hogy az emberiség biztonságban jól éljen, mert akkor a hatalmukkal(pénzükkel) mit sem tudnak kezdeni. A cél egy modern rabszolgatartás kiépítése…

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.