Mi történik itt a Földön 2013-ig?

Ez a rövid “mű”, valamilyen könyvből kiválogatott jóslatok és előrelátások gyűjteménye. Még egyik barátomtól kaptam. Érdekes… Ajánlom mindenkinek figyelmébe!

Mi történik a Földdel 2013-ig?

 

2012 végén, illetve 2013-ban nagy változások lesznek bolygónkon. Ennek okai:

1. Véget ér a 26000 éves Föld-Nap-Plejádok keringési ciklus
2. Lezárul a Galaktikus Középpont körüli keringés 230 millió éves periódusa
3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik.

2013-ig a következő események fognak lezajlani:

1. Pólusváltás történik, ezáltal megváltozik a Föld Naphoz viszonyított helyzete
2. Egyidőben a Napban is pólusváltás zajlik le, ezáltal megváltozik a Plejádokhoz viszonyított helyzete
3. A Plejádokon is bezárul az aktuális spirálkör, így megváltozik az Orionhoz viszonyított helyzete
4. Az Orion teljesen felbolydul, 24 órára elsötétül, ez alatt a rendszer minden csillagán és bolygóján pólusváltás megy végbe
5. Az Orionon felszentelve újra megnyílik a galaxisok közötti átjáró
6. A Szíriusz az egész világmindenség misztériumiskolájává lép elő
7. A Naprendszer keringési pályaképe megváltozik, az Alcyone helyett – az egész Plejádok csillagrendszerrel együtt – a Szíriusz körül kezd el keringeni.
8. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi napja, a Plejádok pedig be fog olvadni a Szíriusz csillagrendszerbe.

Jelenleg bolygónk már a fotonövezetben tartózkodik, eddig a peremén haladtunk ki-be sodródva. A fotonövezet a Galaktikus Középpont magas rezgéstartományú kozmikus kisugárzása. 2000-ben léptünk be ebbe az övezetbe, egyre mélyebbre tartunk és 2000 évig fogunk benne tartózkodni.

A fotonövezetbe lépésünk hatására a változások már elkezdődtek. A Föld galaktikus Nap-beavatása miatt egyre több áradás, földrengés és vulkánkitörés lesz megfigyelhető. A kontinensek arculata át- és átrendeződik, majd bekövetkezik a pólusváltás.

A pólusváltás emberekre gyakorolt hatása

A pólusváltást követően a Föld (és az Univerzum) evolúciós folyamatával szinkronban dimenzióváltás következik be. A Föld keringési pályája addigra már teljesen a fotonövezet hatása alá kerül, így csak azok lesznek képesek a folyamatot a Földön, a fizikai síkon túlélni, akik erre felkészülnek.

Mindenkinek két választása lesz:

1. Nem kívánnak a Földön maradni (ebben az esetben a galaxis egy másik részében található bolygóra kerülnek, ahol folytatódni fognak karmikus leckéik és az a háromdimenziós evolúciós folyamat, melynek most is a részesei).
2. Itt kívánnak maradni (ebben az esetben mindenkinek meg kell nyitnia és aktivizálnia kell Ka-csatornáit, hogy testük képes legyen kiállni a Földön bekövetkező rezgésszint-változást).

1. Akik folytatják karmikus leckéiket (mennek)

Egyesek azért választják majd a természeti katasztrófák általi halált, mert tudatuk felismeri, hogy emberi megtestesülésük már túlságosan mélyre süllyedt a látszatok világába, és képtelen egyéb módon kitörni onnan.
Mások azért hagyják el ily módon a “földi árnyékvilágot”, hogy a Fény honába segítsék a halálon velük együtt átmenőket, és követendő példával járjanak elöl a felemelkedés terén.
Megint mások azért választják a halálnak ezen módját, mert készen állnak a Föld elhagyására, hogy ezután egy másik bolygón folytassák evolúciós pályafutásukat.
Lesznek olyanok, akik egyszerűen azért halnak meg ilyenkor, mert fizikai szervezetük a fennmaradó időben már nem alkalmas arra, hogy az átlépéshez szükséges változásokat meg tudja valósítani a Földön.

Függetlenül attól, hogy ténylegesen, avagy a felemelkedésre készek esetében látszólagosan ki miért leli halálát ilyenkor, a magasabb kollektív tudat olyan hatással bír az események alakulására, hogy véletlenekről szó sem lehet. Mindazok, akik elhagyják a fizikai síkot, maguk döntenek erről.

2. Akik dimenziót váltanak (maradnak)

Amikor az ember elér egy bizonyos tudati fejlettségi szintet, éljen akár olyan területen, ahol hatalmas földrengések temetnek maguk alá mindenkit, vagy sodródó árvízek pusztítanak minden útjukba kerülőt, ő mégis túléli az eseményeket. Egyszerűen feljebb rezeg a következő dimenzióba, és halál helyett egyfajta szellemi emelkedettséget tapasztal meg.

Addig, 2013-ra a Földön maradóknak négy evolúciós alapelvet kell megérteniük és magukévá tenniük:

1

A földi ember létének célja a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális fejlődés

2

Minden emberi lény magában hordozza a fényből és szeretetből álló Isteni Lényeget, amelynek alaptermészete a jóság

3

A szabad akarat abszolút érvényű, univerzális joga mindenkinek, ám a tökéletesedés lehetősége abban rejlik, hogy saját akaratunkat hittel és bizalommal alárendeljük az isteni akaratnak

4

Minden természeti létező szent és sérthetetlen, függetlenül attól, hogy egyéni szinten mennyire szolgálja a Magasabb Én szükségleteit.

2013 elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb “iskolai” osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.

A Krisztus-tudat szint elérése

A Krisztus-tudat szintet elérők alapítják meg az Új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát/Fény Korát/Aranykort/Vízöntő Korát.

A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testjeinknek át kell esniük speciális gyógyításokon, megnyílásokon, hogy egyáltalán előkészüljünk a változásokra. A Plejádok Fényküldöttei tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztítsák az utat számunkra (bennünk) Krisztus tömeges méreteket öltő, második eljövetele előtt. Segítségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön – emberi testben – Krisztus-tudatosságra teszünk szert – emberről emberre terjedő megvilágosodás útján.

Annak érdekében, hogy Krisztusi Jelenlétünk beleáramolhasson az anyagi világba, hogy lehorgonyozhasson fizikai testünkben, meg kell tisztítanunk Ka-csatornáinkat és a Ka-mintázatot minden karmikusan hozott szennyeződéstől és blokkolt energiáitól.

A Plejádok Fényküldötteinek tevékenysége

A Plejádok Fényküldöttei akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következő szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. Egyszerűen fogalmazva most lehetőségünk nyílik arra, hogy Ka-csatornánk megnyitásával fizikai testünkbe fogadhatjuk multidimenzionális énünk, holografikus lenyomatunk energiáit.

Ezt azonban akadályozni igyekeznek olyan erők, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlődésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképből érkeztek, először az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelőtt megállíthatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövő asztrális síkon maradnak, vagy a “föld alatti sátáni birodalomban”, hogy egyre erőteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetőjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsőbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását.

A Lant-lények által vezetett erőket a szíriuszi flotta fizikai síkon nem sokkal ezelőtt már kiszorította a Naprendszerből, asztrális és föld alatti síkon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3). Az Isteni Terv megvalósul, ahogy “meg van írva”.

Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást.

A Plejádok Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át és készítsük fel szervezetünket a változásokra. A plejádokbeliek azonban nem csak a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában. Minden bizonnyal az olvasók között is vannak olyanok, akik időnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hőhullám, bizsergés), illetve egyre erősödő (előző életekből hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat. Ezek a “tünetek” arra utalnak, hogy az illető a plejádokbeliek “kezében van”, tehát megkezdődött szervezetének felkészítése és átalakítása (ebbe a fizikai átalakulást is beleértem) a túlélésre.

A Plejádok Fényküldötteinek módszere röviden

1. Tisztítás
2. Öngyógyítás
3. Ka-aktivizálás
4. Delfin Agyminta Átprogramozás
5. Fénykamrák
6. Alszemélyiségek
7. Kiegészítő gyógykezelések
8. Kapcsolat a Magasabb Énnel
9. A Ka-munka fenntartása

Egy átlagos átváltozási idő kb. 1 évig tart. Amint befejeződött, az “alanynak” bármikor lehetősége van a Krisztus-tudat szintre emelkednie.

forrás: levyathan.gportal.hu

Kommentek (11)

11 Comments

 1. Anna

  2011. március 14. hétfő at 20:24

  :DDDDDDDDD

 2. Tokra-krii

  2011. április 12. kedd at 10:31

  Kihagytatok storybol, hogy a csillagkapun keresztul is lehet majd menni masik bogokra azoknak akinek ez nem felel meg:)

 3. Feri

  2011. augusztus 30. kedd at 13:45

  Értem a mondanivalóját és tudom mire gondolt a szerző, de a megfogalmazás túl “Amerikai”, vagyis elnagyolt, szenzáció hajhászra sikeredett. Mivel a lényeget kiszűrtem belőle és a sallang nélküli részt értem, értékelem is tudom mi a mondanivalója, de azt is látom, aki röhög rajta miért teszi!

 4. Bódhi

  2012. január 3. kedd at 07:12

  “3. A Nagy Központi Nap körüli végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik.”

  Egy kör esetén nem beszélhetünk végtelenségről, mert a vég nem értelmezhető. Na jó legyen végtelen, de akkor meg hogy van két végpontja is?

  Honnan jönnek ezek a bölcsességek? Csak nem sikerült már áttérni a delfin-agymintára valakinek?

 5. csaba

  2012. június 3. vasárnap at 12:41

  Én mindent el hiszek!
  Hajrá!
  Csak mondhatnám iszom ezeket a szövegeket,elméleteket!
  Én azt gondolom tényleg nem marat már más az emberiségnek!
  Még ha hihetetlen akkor is ez az utolsó szalmasál amiben meg kapaszkodhat az elmém eben a mostani időben ezen a földön eben a valóságban!
  Én szeretném ha túl tudnák lépni ön ön magamon és csak a szép jó jövő ért tudnák munkálkodni,hogy a jövőben tudjak szebbet jobbat adni a gyermekemnek,az ö gyermekének,az ö gyermekének…
  Csak így tovább!
  Agyatok reményt a változni vágyó embereknek!Van akiknek már csak a remény maradt hogy lehet szebb és jobb a világ…………!
  Sziasztok……….

 6. xd

  2012. szeptember 1. szombat at 17:39

  xd nem letezik a vilag vege xd

 7. Atesz

  2012. szeptember 5. szerda at 20:48

  Én azon agyalok, hogy vajon mennyit szakíthatnak egy ilyen “átképzéssel”… A minta ismerős. Amerikában egy csóka így gazdagodott meg. Évente 3x bekiabálja a világvégét és mindíg talál olyan hülyét, akit lehuzhat 🙂

 8. maszkos

  2012. szeptember 21. péntek at 14:35

  Megéltem 3 világvégét, túléltem Justin Biebert, Gagát meg a többi ratyit, ezt is túl fogom, ez az oldal 2012.december 22-én meg is szűnhet, mivel nem lesz világvége! 😛 Jó reggelt agymosottak! 😀

 9. Bíró Csaba

  2012. november 23. péntek at 11:48

  Kedves hozzászóló Embertársaim!
  Aki egy kicsit is foglalkozott már korábban hasonló témákkal az eddigi élete során és fogékony rá, az tudhatja, hogy a fenti szöveg szerzője miről beszél…Nem mindenki tudja elképzeli, hogy hamarosan mi vár ránk, viszont a következő mondást mindannyian ismerük: “ÉN SZÓLTAM!”
  Döntse el mindeki bölcsen, mibe akar hinni…
  Legyen szép napotok!

 10. ibjuh

  2013. március 10. vasárnap at 15:17

  Nem ertem az emberek negativ es egyben primitiv hozzá szolását az egészhez el olvassa acikket de minek ha hulyeségnek tartja talán kételkedik magában hogy hátha meggyőzi magát aztán mégsem?Közben nagyon is fél tudat alatt hogy lehet le marad valamiről.De nem is kell érteni mindenkinek mert lehet hogy azok nincsenek a 144000 ember közelében sem.Ez nem sértés csak tartsátok tiszteletben mások gondolkodását!!!!! EZ NEM EGY VÉLETLEN VILÁG!!

 11. Kálhok István Gergő

  2013. március 14. csütörtök at 21:01

  Minden bizonnyal az olvasók között is vannak olyanok, akik időnként furcsa zúgást érzékelnek, esetleg enyhe rángásokat idegpályáikon, a csakrák helyén furcsa aktivitást (hőhullám, bizsergés), illetve egyre erősödő (előző életekből hozott, még megoldatlan) érzelmi hullámokat és mellette egyre fokozódó nyugalmat!Hát én ezeket érzem már egy ideje! 😉

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.